A FŐSZEREPLŐ

Ésaiás 43:7 – „Mindenki, aki nevemet viseli, akit dicsőségemre teremtettem, akit magam alkottam és formáltam.”

A Biblia azt mondja, hogy Isten az Ő dicsőségére teremtett minket. Ő a Mennyei Tervező a Legragyogóbb Tervező, a Láthatatlan Kéz, amely az emberek ügyeit irányítja. Ezért aztán, keresztény emberként, akármilyen helyzettel találjuk is szembe magunkat – tűnjön az bármilyen kellemetlennek vagy nyugtalanítónak – az valójában Isten dicsőségét szolgálja. Mindazonáltal, az élet nehézségei és próbatételei között, gyakran nem könnyű ezt méltányolni. Isten Igéjének fényében való alapos visszatekintésre van szükségünk ahhoz, hogy felismerjük azt az életet megváltoztató alapelvet, miszerint ennek a történetnek nem mi vagyunk a főszereplői, hanem Isten!  

Ha Istenre figyelünk, az megfelelő perspektívába helyez mindent, amivel szembe kell néznünk. Mert ha tudjuk, hogy a helyzetünk Isten dicsőségét szolgálja, ez a felfogás erőt ad a kitartáshoz és örömet a győzelemhez! Sajnálatos azt látni, hogy nagyon sokan naponta zúgolódnak, aggódnak és panaszkodnak – mert az életük akörül forog, hogy hogy vannak, hogy érzik magukat és hogyan bánnak velük mások. Ez nem rólunk szól; minden Jézusról szól – Ő a Főszereplő.

IMA – Jézus Krisztus hatalmas nevében kérjük Istent, hogy erősítse meg az Iránta való vágyunkat és eltökéletségünket, hogy szolgálhassuk Őt!

NE HASONLÍTSD MAGAD MÁSOKHOZ!