Rólunk

A God’s Heart TV egy nemzetközi keresztény szolgálat, melynek székhelye az Egyesült Királyságban, Észak-Walesben található. Chris Testvér, miután 17 évig szolgált tanítványként TB Joshua Próféta szolgálatában a The Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN)-ban, 2022. januárjában – a Szent Szellem vezetése alatt – online csatornát indított. A God’s Heart TV kezdetben a világ különböző tájain élő emberekért való ‘Interaktív Imát’ és Isten Igéjének megosztását helyezi előtérbe, valamint humanitárius projektekkel foglalkozik.

A God’s Heart TV -t az alábbi közösségi médiákon követheted: here

Chris Testvér

A Chris Testvérként ismert Christopher Tonge egy angol fiatalember, aki tüzes szenvedéllyel viseltetik Isten Királysága iránt. Winchesterben nőtt fel egy istenfélő családban, 16 éves korában pedig elment a nigériai Lagosban található, The SCOAN-ba, hogy ott Isten arcát keresse a hit légkörében. 17 évet töltött a SCOAN-ban tanítványként, TB Joshua Próféta mentorálása alatt. 2018. októberétől abban a kiváltságban volt része, hogy egyike lehetett azoknak, akik felhatalmazást kaptak, hogy nyilvánosan imádkozzanak, gyógyítsanak és szabadítsanak a The SCOAN-ban. Nemzetközi rendezvényeken is képviselte TB Joshua Prófétát, az egyik ilyen alkalom az Emmanuel TV angliai megújulási alkalma (UK Revival) volt 2019-ben. TB Joshua Próféta mennyei haza hívása után 7 hónappal, 2022. januárjában, a Szent Szellem arra sarkallta, hogy elindítsa a God’s Heart TV-t.

Brother Chris -ről bővebben a GYIK részben olvashatsz, illetve az alábbi közösségi média oldalakon követheted:

Küldetésünk

Hogy az embereket Isten szívének jobb megismerésére vezessük

Hogy Jézus Krisztus Evangéliumát hirdessük és imával szolgáljunk a Szent Szellem erejében

Hogy ápoljuk a hit légkörét, amelyben az emberek tisztán láthatják az életet

Hogy jótékonysági projektek által megosszuk Isten szeretetét

A God’s Heart TV-t Isten rendkívüli szolgájának, TB Joshua Prófétának élete és öröksége ihlette, akinek egyedülálló elhívása átívelt a faji, törzsi, nemi, kultúrális, és nyelvi korlátokon és milliók életére gyakorolt hatást Jézus Krisztus Evengéliuma által. TB Joshua egy szerény otthonban született a nigériai, Ondo állambeli Arigidiben; 1989-ben mindössze 8 taggal alapította meg a The Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN)-t Lagos államban. A Szent Szellem nyers kenete nyilvánvaló volt, a gyülekezet exponenciálisan növekedett, mígnem Nyugat Afrika leglátogatottabb vallási turisztikai célpontjává nőtte ki magát, hetente megrendezett szolgálatai pedig hamisítatlan mennyei érintésre vágyó zarándokok ezreit vonzották a világ minden tájáról. 2006-ban TB Joshua Próféta elindította az Emmanuel TV-t, amely úttörő keresztény csatornaként a YouTube legnézettebb szolgálati felületévé vált és a kereszténységet a gyakorlatban mutatta be természetfeletti csodák, erőteljes próféciák, életet megváltoztató bizonyságok, megérintő igehirdetések, stadionokban rendezett nemzetközi események és világméretű humanitárius küldetések által.

TB Joshua Próféta az életét Isten Királyságának növekedésére szentelte, az idejét pedig tanítványok képzésébe invesztálta, magokat vetve ezzel Szellemben a következő generációk számára. 2021. június 5-én, röviddel azután, hogy az Emmanuel TV partnerei felé szolgált a The SCOAN Ima Hegyén, haza szólították, hogy az Úrral legyen. Az élete páratlan példája annak, hogy mit képes tenni Isten egyszerű hit, alázatos szív és az Ő Igéjének való nyers engedelmesség által. A hit óriásaként, Isten Igéjének bajnokaként, generációnk influenszereként, bibliai léptékű prófétaként, aki élte az üzenetet, melyet prédikált, figyelemre méltó örökséget hagyott ránk.

A The SCOAN -t és az Emmanuel TV -t az alábbi közösségi oldalakon követheted:

TB Joshua Próféta

Miben Hiszünk

HISSZÜK, HOGY:

A Szentírás Istentől származik, Isten ihlette, tévedhetetlen, teljességgel megbízható; a legfelsőbb hatalom a hit és a viselkedés kérdéseiben. (2 Timótheus 3:15-17; 2 Péter 1:20-21; Példabeszédek 30:5)

Isten egy , aki három személyben – az Atya, a Fiú és a Szent Szellem személyében – örökké létezik. (2 Mózes 6:4; Máté 28:19; János 10:30)

Urunk, Jézus Krisztusban Isten testté lett, szűztől született, bűntelen életet élt, természetfeletti csodákat vitt véghez, halála helyettesítő és engesztelő áldozat volt a bűneinkért, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár értünk és visszajön majd hatalomban és dicsőségben. (Kolosse 2:9; Zsidók 4:15; Ap.Csel. 2:22-24;Ap.Csel. 1:11)

Az elveszett és bűnös emberiség Jézus Krisztus kintott vérébe vetett hit által – nem pedig cselekedetek alapján – nyer üdvösséget, és a Szent Szellem által újul meg. (Efézus 2:8-9; Titusz 3:3-7; 1 Korinthus 6:11)

A hívőket a bennük lakozó Szent Szellem teszi képessé arra, hogy szent életet éljenek, hogy az Úr Jézus Krisztus tanúi legyenek és Ő érte munkálkodjanak. (Róma 8:9-13; Galata 5:16-25;2 Korinthus 3:17-18)

Az igaz hívők és az Egyház – Krisztus Teste – Szellemben egységben van. (János 17:20-23; Efézus 2:19-22;Efézus 4:4-6)

A megmentettek és az elveszettek is feltámadnak; a megmentettek az életre, az elveszettek a kárhozatra.(1 Korinthus 15:42-44; 1 János 5:10-12;Máté 25:46)

Itt olvashatod a válaszokat néhány Gyakran Ismételt Kérdésre.